Gạch thẻ INAX-300/LTC-13

0 Xếp hạng | 0 Đánh giá

735.000

Lấy ý tưởng từ những hình ảnh quen thuộc trong tự nhiên kế hợp nghệ thuật kiến tạo không gian từ tre của Nhật Bản và Việt Nam, gạch LATTICE tạo nên những dấu ấn đặc sắc, cá tính cho mọi không gian, vừa hiện đại, lại vừa gẫn gũi thiên nhiên

hoặc gọi 09.06.369.812 để đặt hàng