Gạch thẻ INAX-255/DPL-103V

0 Xếp hạng | 0 Đánh giá

582.600

Nằm trong bộ sưu tập DPL POINT COLOR, dòng gạch thẻ INAX-255/DPL sẽ thực sự làm nổi bật và thể hiện rõ nét cá tính mạnh mẽ của các công trình thông qua việc sử dụng các màu gạch đặc biệt.

hoặc gọi 09.06.369.812 để đặt hàng